Dla zapewnienia najlepszego działania serwisu, Bio-Circle używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności

Ochrona środowiska i jakość

Ochrona środowiska, zrównoważony rozwój i jakość to nasze głęboko zakorzenione wartości korporacyjne. Dlatego w 1996 roku wdrożyliśmy w pełni zintegrowany system zarządzania środowiskowego, który jest regularnie certyfikowany przez organizację Lloyd’s Register, zgodnie z wytycznymi międzynarodowej normy DIN EN ISO 14.001.

Certyfikacja ta potwierdza, że odpowiedzialnie gospodarujemy zasobami: surowcami naturalnymi używanymi do produkcji, energią, wodą, a także odpadami.

“Według nas dobrowolne uczestnictwo w systemie zarządzania środowiskowego to właściwa droga do ciągłej poprawy ochrony środowiska.” – Birgit Große, Dyrektor Zarządzający, Niemcy.  

Nasz aktualny certyfikat ISO 14.001 możesz znaleźć tutaj.

Nasza całościowa idea zrównoważenia oparta jest na obserwacji całego cyklu życia naszych produktów i systemów, które są monitorowane od wytworzenia, poprzez zastosowanie, aż po utylizację po zużyciu. Aby zaoszczędzić zasoby, duża część zużywanej przez nas energii jest wytwarzana przez nas samych.

Podczas opracowywania naszych systemów i produktów zwracamy szczególną uwagę na to, by nie tylko gwarantowały wysoką jakość, ale były również kompatybilne ze środowiskiem. Bazę do rozwijania naszych rozwiązań systemowych tworzą funkcjonujące u klientów procesy. Procesy te ulepszamy w taki sposób, by chronić środowisko oraz zwiększać bezpieczeństwo pracy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej skuteczności działania. Zapewniamy zatem klientom doskonałą alternatywę.

Nasze rozwiązania systemowe zostały opracowane dla szerokiej gamy zastosowań i odznaczają się szczególnymi cechami przyczyniającymi się do ochrony zarówno środowiska, jak i pracowników. Te cechy to przede wszystkim ograniczenie niebezpiecznych substancji, ochrona zasobów, oszczędność energii i redukcja odpadów. Na przykład wykorzystanie filtrów i układów recyrkulacji pozwala na dłuższe użytkowanie płynów czyszczących, a co za tym idzie – zmniejsza ilość odpadów. Wiele naszych preparatów gwarantuje wysoką skuteczność już w temperaturze otoczenia, co czyni je energooszczędnymi. Ponadto wykorzystujemy butelki ze spryskiwaczem, które nadają się do ponownego napełniania.

Dzięki unikalnym właściwościom naszych systemów i preparatów czyszczących, bierzemy odpowiedzialność za ochronę środowiska i społeczeństwa. Oto przegląd tych wyjątkowych cech:

Nature Boost – siła natury

Preparaty Nature Boost koncentrują się na optymalnym efekcie działania, ochronie pracowników i ograniczeniu wpływu na środowisko. Oparte są na surowcach odnawialnych, a ich doskonałe właściwości rozpuszczające powodują, że są przeznaczone w szczególności do usuwania silnych zabrudzeń smarami i olejami, klejów, a także farb i tuszów.

Całkowity brak lub zredukowana zawartość LZO

Rozporządzenie UE dotyczące lotnych związków organicznych (LZO) (1999/13/EC) ma na celu znaczne ograniczenie stosowania rozpuszczalników i emisji LZO, a przez to ochronę środowiska i ludzkiego zdrowia. Podczas opracowywania i produkcji naszych wyrobów przywiązujemy szczególną wagę do tworzenia preparatów nie zawierających LZO lub posiadających zredukowaną ich zawartość. W wielu zastosowaniach rozpuszczalniki mogą być całkowicie zastąpione środkami czyszczącymi na bazie wody. W przypadku wysoko lotnych rozpuszczalników, zawsze oferujemy alternatywy zapewniające eliminację lub przynajmniej ograniczenie stosowania tych związków.

Clean Blue – oszczędność energii

W czasach coraz wyższych kosztów i ograniczonych zasobów energii, jej wydajne zużycie zyskuje coraz większą wartość we wszystkich sektorach. Nasze płyny do pracy w niskich temperaturach zostały opracowane do stosowania w procesach ręcznych i mechanicznych. Oszczędzają energię, skutecznie usuwając silne zabrudzenia już w temperaturze otoczenia. Środki te mogą być wygodnie używane we wszystkich zakresach temperatur, niezbędna ilość może być odmierzona w krótkim czasie, ograniczone jest zużycie świeżej wody, niższe jest również ryzyko wysychania czyszczonej powierzchni.

Ograniczenie niebezpiecznych substancji

Dzięki wprowadzeniu wydajnych systemów i produktów niezawierających niebezpiecznych substancji, udaje nam się optymalizować procesy u klientów. Jakość czyszczenia zostaje utrzymana na wysokim poziomie pomimo braku niebezpiecznych związków w preparatach myjących. Nie potrzeba już czasochłonnego i kosztownego zarządzania materiałami niebezpiecznymi – specjalnie dostosowane magazyny, szkolenia, instrukcje obsługi nie są już wymagane. Chronisz zdrowie pracowników oraz środowisko. Naszych produktów mogą używać nawet stażyści.

Czyszczenie w przemyśle spożywczym

W Niemczech procesy czyszczenia w przemyśle spożywczym podlegają ustawie o środkach spożywczych i paszach (LFGB). Zgodnie z Sekcją 2 tej ustawy, środki czyszczące to dobra konsumpcyjne. Zabrania się wprowadzać do obiegu dobra konsumpcyjne zawierające substancje, które mogą przenikać do żywności lub pozostać na powierzchni. Niektóre środki czyszczące na bazie wody marki Bio-Circle są odpowiednie do stosowania w przemyśle spożywczym zgodnie z Sekcją 31 ustawy LFGB, ponieważ są mieszalne z wodą i można je całkowicie, bez pozostałości usunąć z powierzchni.

Rejestracja NSF

Dodatkowo niektóre nasze preparaty czyszczące dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym są również certyfikowane przez NSF (National Sanitation Foundation), co oznacza, że są zarejestrowane i zatwierdzone do użytku w zakresie międzynarodowym. NSF to niezależna organizacja non-profit założona w Stanach Zjednoczonych, zajmująca się testowaniem i certyfikowaniem produktów i ustanawiająca normy dla szerokiej gamy produktów użytkowanych w przemyśle i gospodarstwie domowym. Rejestracja NSF gwarantuje użytkownikom i organom kontroli, że nasze produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa dotyczące żywności.

Zgodność z ÖNORM B 5105

Nasze preparaty czyszczące BIO-CIRCLE L, ALUSTAR 300 i UNO W zostały zarejestrowane i przetestowane zgodnie z normą ÖNORM B 5105. Oznacza to, że mogą być przetwarzane za pomocą separatora oleju. Środki czyszczące są starannie oddzielane, ponieważ olej nie emulguje. Pozostałości w postaci skoncentrowanych odpadów mogą zostać odebrane przez odpowiedni podmiot zajmujący się utylizacją. Przetworzony w ten sposób preparat czyszczący nie zawiera już olejów mineralnych i jest gotowy do ponownego użycia. Zgodnie z powyższym, środki certyfikowane przez ÖNORM B 5105 przyczyniają się do redukcji ilości wytwarzanych odpadów i w ten sposób chronią środowisko.

14001U-1

cart-white

cart-white

cart-whitepositive-icons-natureboost

positive-icons-vocfree

positive-icons-cleanblue

positive-icons-nsf

positive-icons-oenorm