Dla zapewnienia najlepszego działania serwisu, Bio-Circle używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności

Innowacje

Partnerstwo dla sukcesu

Z ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie technologii powierzchniowej jesteśmy  firmą doświadczoną w rozwijaniu alternatywnych i zrównoważonych systemów i produktów, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każda jednostka firmy jest zaangażowana w rozwój innowacyjnych produktów i przyczynia się do rozwoju nowych technologii.

Nasi pracownicy w terenie wzmocnieni przez dział zastosowań technologicznych oraz laboratoria ściśle współpracują ze sobą w celu stworzenia optymalnych technologii powierzchni, naszą specjalnością stało się odkrywanie nisz oraz znajdowanie i projektowanie nowych , dotychczas nie stosowanych rozwiązań dla przemysłu.

Dział rozwoju produktów jest odpowiedzialny za realizację tego zadania. Ponadto dział ten współpracuje z uniwersytetami w Bielefeld i Paderborn w kwestia dotyczących projektów przyszłościowych w dziedzinie rozwoju produktów chemii powierzchni, biotechnologii i ochrony środowiska.

W ten sposób nowe pomysły dostosowujemy do  wymagań klientów oraz przyszłych wymagań rynku

Od 2002 do 2004 roku dostosowaliśmy wszystkie nasze procesy wewnętrzne do zasad zrównoważonego rozwoju. Działania te wspierane są również przez projekt "Współpraca w kierowaniu marką", gdzie porównywaliśmy doświadczenia wielu firm .

Uczestniczyliśmy w tym projekcie, wraz z czterema innymi partnerami, przy współudziale naukowców z  Wuppertal Institute  for Climate, Environment and Energy.

Projekt ten polega na znalezieniu równowagi pomiędzy rygorystycznymi wymogami zrównoważonego rozwoju a możliwościami zastosowań w małych i średnich przedsiębiorstwach.

W ciągu ostatnich lat zrobiliśmy ogromny postęp w rozwijaniu efektywnych systemów czyszczenia i tworzeniu alternatywnych środków czyszczących bazujących na surowcach naturalnych.

Skupiamy się wokół systemów czyszczących opartych na układach recyrkulacji i wspomagających wykorzystanie mikroorganizmów, które rozkładają oleje i smary w sposób naturalny, powodując dłuższe działanie preparatów i mniejsze zużycie chemikaliów. Ponadto, systemy te są łatwe w użyciu i zostały zaprojektowane tak, aby spełniać różnorodne wymagania w miejscu pracy, oferując doskonałe i efektywne rezultaty.

Nasze środki czyszczące i produkty wspomagające procesy spawania zostały oznaczone jako preparaty bezpieczne: Nature Boost; VOC free (nie zawierający LZO); VOC reduce (o zmniejszonej zawartości LZO) ; CLEAN BLUE; HAZMATreduce (o zmniejszonej zawartości środków niebezpiecznych) oraz z certyfikatem NSF (do stosowania w przemyśle spożywczym)

Oznacza to, że wiele z tych produktów jest opartych na surowcach odnawialnych,  wolnych od lotnych związków organicznych (LZO) lub o niskiej ich zawartości , co poszerza pole ich zastosowań.

Ponadto, wiele z naszych produktów nie wymaga specjalnego oznakowania zgodnie z Rozporządzeniem CLP. Mogą także być stosowane w przemyśle spożywczym, co czyni je jeszcze bardziej skuteczną alternatywą dla rozpuszczalników.

W uznaniu naszej innowacyjności i zaangażowania w dziedzinie ochrony środowiska  firma nasza została wyróżniona nagrodami ze strony niemieckiego  rządu federalnego, kraju związkowego, a także ze strony różnych środowisk.

W 2005 roku nasza myjka do mycia części BIO-CIRCLE otrzymała nagrody German Material Efficiency Award oraz NRW Efficiency Award dla urządzenia przyjaznego dla środowiska naturalnego.

W 2006 roku urządzenie  BIO-CIRCLE zostało wyróżnione nagrodą Upper Austrian State Prize for Environment and Nature w zakresie ochrony klimatu.  

W 2006 i 2007 roku zostaliśmy uhonorowani nagrodą Innovation Award in the Field of Enviromental Technology za wydajność i ekonomiczną funkcjonalność Systemów BIO-CIRCLE , BIO-CIRCLE II i BIO-CIRCLE Compact.

W 2008 roku otrzymaliśmy nagrodę Industry Award dla BIO-CIRCLE Turbo jako produktu innowacyjnego .

 

Innowacyjne pomysły prowadzą nas ku przyszłości

Inspiracje i bodźce można znaleźć wszędzie, w rozmowie telefonicznej, w rozmowie z klientem, w ciekawym spostrzeżeniu czy uwadze klienta.

Czas nie stoi w miejscu, a technologia rozwija się bardzo szybko. Każda sugestia może otworzyć nowe możliwości dla nas i stać się siłą napędową postępu.

Nieustannie dążymy do optymalizacji i rozwoju naszych systemów i produktów.

Również nasze  wewnętrzne procesy są włączone w proces optymalizacji: wdrożyliśmy system zarządzania nowymi pomysłami w naszej firmie.

Realizując projekty roczne będziemy również angażować stażystów i praktykantów w procesy optymalizacyjne, stwarzając im pole do  rozwijania pomysłów dotyczących takich tematów  jak zapobieganie powstawaniu odpadów oraz w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy.