Dla zapewnienia najlepszego działania serwisu, Bio-Circle używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności

Making Green Work

Nasza filozofia korporacyjna “MAKING GREEN WORK” jasno stanowi, że chcemy stworzyć przestrzeń przyjazną środowisku nie tylko w naszej firmie, ale poprzez nasze produkty i technologie – także w innych przedsiębiorstwach.

Przez opracowanie odpowiednich systemów i rozwiązań systemowych dążymy do zaspokajania potrzeb obecnego pokolenia oraz do korzystania z zasobów w taki sposób, aby służyły one także przyszłym pokoleniom.

“Dla nas zrównoważony rozwój oznacza odpowiedzialność za nasze wszystkie przedsięwzięcia biznesowe i działania społeczne, jak również za wszelkie aspekty środowiskowe”Ulrich Berens, Prezes Zarządu Bio-Circle Surface Technology GmbH.

W związku z tym przywiązujemy ogromną wagę do wartości takich jak ochrona środowiska, odpowiedzialne zarządzanie zasobami, zrównoważony rozwój oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Zgodnie z powyższym, w 1996 roku firma Bio-Circle Surface Technology GmbH wdrożyła w pełni zintegrowany system zarządzania środowiskowego, który jest certyfikowany przez Lloyd’s Register Deutschland GmbH według wytycznych normy DIN ISO 14.001.

Myślimy holistycznie i działamy w sposób zrównoważony. Dlatego przy opracowywaniu naszych systemów i rozwiązań systemowych bierzemy pod uwagę cały cykl życia produktu.

MAKING GREEN WORK w produkcji

W produkcji przywiązujemy ogromną wagę do korzystania z surowców odnawialnych oraz do generowania przez nas samych większości energii zużywanej w procesie produkcji. Naszym celem jest opracowanie skutecznych produktów na bazie naturalnych składników aktywnych (produkty NATURE BOOST – SIŁA NATURY), na ile tylko jest to technologicznie możliwe.

MAKING GREEN WORK w zastosowaniu

Nasze rozwiązania systemowe opieramy na optymalizacji procesów u klientów. Kładziemy nacisk na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę środowiska, ale bez osłabiania skuteczności działania naszych produktów w procesach czyszczenia.

Nasze preparaty bazują na wodzie i są wolne od substancji niebezpiecznych – nie zawierają żadnych substancji z bieżącej listy kandydackiej ECHA (Rozporządzenie REACH). Ponadto wiele z naszych środków czyszczących nie podlega obowiązkowi specjalnego oznakowania zgodnie z Rozporządzeniem CLP. Oznacza to bezpieczeństwo pracowników, ale także ułatwia transport i składowanie oraz pozwala na oszczędności kosztowe, m.in. w zakresie szkoleń na temat transportu materiałów niebezpiecznych (ADR).

Preparaty nie zawierają środków chelatujących, które na przykład wiążą metale ciężkie. Dzięki temu nie ma konieczności specjalnego deponowania silnych substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla środowiska. Stawiamy na zwiększone wykorzystanie odnawialnych związków powierzchniowo czynnych pochodzenia roślinnego, charakteryzujących się szybką biodegradacją.

Wiele naszych preparatów zawiera zredukowaną ilość lotnych związków organicznych (LZO) lub nie zawiera ich wcale, dzięki czemu stanowią bezpieczny substytut dla rozpuszczalników. Ponadto w naszych myjkach warsztatowych BIO-CIRCLE stosujemy środki czyszczące zawierające mikroorganizmy w naturalny sposób rozkładające oleje i tłuszcze. Takie zastosowanie nazywane jest białą biotechnologią i jest doskonałą alternatywą dla płynów myjących na zimno i innych tradycyjnie stosowanych rozpuszczalników.

Z zasady unikamy stosowania konserwantów, a zapachy są specjalnie dobierane i ich użycie jest ograniczone do minimum lub nawet całkowicie wyeliminowane. Wiele produktów zostało przebadanych dermatologicznie, wykazując dobrą tolerancję przez skórę. Środki certyfikowane przez NSF, takie jak CB 100 i wiele innych, mogą być używane w przemyśle spożywczym, ponieważ można je spłukać bez pozostałości i ich składniki nie przedostają się do żywności.

Wiele produktów, w tym specjalnie w tym celu opracowana linia CLEAN BLUE, zapewnia oszczędność energii dzięki skutecznemu działaniu w niskich temperaturach (doskonałe efekty czyszczenia już w temperaturze otoczenia).

MAKING GREEN WORK w gospodarowaniu odpadami

W gospodarowaniu odpadami dużą rolę odgrywa ich redukcja oraz zapobieganie ich generowaniu. Dlatego nasze systemy czyszczące zaprojektowaliśmy jako systemy recyrkulacji, co gwarantuje dłuższą żywotność kąpieli myjących. Umożliwia to redukcję odpadów, ale także oszczędność zasobów. W zastosowaniach manualnych, naszymi preparatami można napełniać wygodne i praktyczne butelki ze sprayem wielokrotnego użytku. Co więcej, nasze płyny BIO-CIRCLE L, UNO W i ALUSTAR 300 zostały przetestowane zgodnie z  ÖNORM B 5105 i są kompatybilne z separatorami oleju.

Zatem, jak widać, dbałość o środowisko pojawia się na wszystkich etapach związanych z naszymi produktami – produkcji, zastosowania i gospodarowania odpadami.

MAKING GREEN WORK w skrócie:

 • Wykorzystanie naturalnych składników, na ile tylko pozwala na to technologia
 • Szybka biodegradacja związków powierzchniowo czynnych pochodzenia roślinnego
 • Wiele produktów zostało przebadanych dermatologicznie i potwierdzono ich dobrą tolerancję przez skórę
 • Z zasady nie stosujemy konserwantów
 • Zapachy są specjalnie dobierane i ich użycie jest ograniczone do minimum lub nawet całkowicie wyeliminowane
 • Nie stosujemy środków chelatujących
 • Produkty nie zawierają niebezpiecznych substancji z bieżącej listy kandydackiej ECHA (Rozporządzenie REACH)
 • Stosujemy butelki ze sprayem wielokrotnego użytku
 • Ochrona zasobów dzięki użyciu systemów recyrkulacji
 • Oszczędzające energię preparaty pracujące skutecznie w niskich temperaturach
 • Dzięki zawartości mikroorganizmów preparaty z linii BIO-CIRCLE Liquid stanowią skuteczną alternatywę dla płynów myjących na zimno i innych tradycyjnie stosowanych rozpuszczalników