Dla zapewnienia najlepszego działania serwisu, Bio-Circle używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI  
BIO-CIRCLE SURFACE TECHNOLOGY SP. Z O.O.

 

§ 1 
Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest firma Bio-Circle Surface Technology Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach przy ul. Połomińskiej 16, REGON: 271971759, NIP: 634-16-94-946, KRS: 0000070801, zwana dalej „Administratorem”.

 

§ 2 
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administrator oświadcza, iż przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i dla zgodnych z prawem celów oraz że nie poddaje ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
2. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych, Administrator stosuje organizacyjne  i techniczne środki bezpieczeństwa, zapewniające ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem osób i podmiotów nieupoważnionych. Opracowaliśmy w tym celu wewnętrzne procedury, kontrolujemy ich wykonywanie i stale monitorujemy ich zgodność z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi. 
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody oraz w przypadkach,  w których obowiązujące przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
4. Dane osobowe przetwarzanie są również w przypadkach, gdy przetwarzanie to jest niezbędne w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, takich jak marketing produktów i usług znajdujących się w ofercie Administratora, bądź w innych celach, na które osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę, o ile zgoda ta wymagana jest obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności, może to być zgoda na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług znajdujących się w ofercie Administratora, przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie. 
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny na spełnienie żądań lub realizację umów zawartych z osobą, której dane dotyczą, a następnie przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków przez Administratora. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane przez czas prowadzenia adekwatnych działań marketingowych lub do czasu wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu odwołania zgody na wysyłanie informacji o charakterze marketingowym na adres e-mail lub numer telefonu.

§ 3 
Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

1. Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, jednakże może ono być niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w prawnie określonych przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. 
3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.

 

§ 4 
Serwis internetowy i stosowanie plików cookies

1. Administrator oświadcza, iż prowadzi serwis internetowy pod adresem www.bio-circle.com.pl, zwany dalej „Serwisem”.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; 
  • b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
  • c) utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

6. W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

  • a) „sesyjne”, które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  • b) „stałe”, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

7. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

  • a) „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, na przykład uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • b) służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • c) „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  • d) „funkcjonalne”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, na przykład w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, itp.

8. W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
9. Administrator zastrzega, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
11. Dodatkowe dane osobowe, takie jak adres email, zbierane są za pośrednictwem Serwisu jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, a także do portali internetowych, takich jak Facebook, YouTube i LinkedIn. Takie strony i portale internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne zasady dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

§ 5 
Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, w szczególności wskutek zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, rozwoju technologii informacyjnych oraz rozwoju Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
2. Wszelkie pytania i opinie związane ze stosowaną przez Administratora Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: daneosobowe@bio-circle.com.pl

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 24.05.2018r.