Bio-Circle

RWR 80 KST – czyszczenie kanałów chłodzących w formach wtryskowych

Urządzenia do usuwania zanieczyszczeń z rur i wymienników ciepła z linii RWR KST 80 przeznaczone są do efektywnego, przyjaznego dla środowiska i użytkownika, czyszczenia form wtryskowych, rur i wymienników ciepła oraz różnego typu kanałów chłodzących. W połączeniu z preparatem takim jak Power Cleaner KST, Power Cleaner DB, UNO SF, jak również Smoke Resin Remover DB, tworzą kompletny system, przy pomocy którego możemy usunąć kamień, rdzę, kamień moczowy, osady organiczne, tłuszcze i oleje.

Urządzenia RWR KST 80 pozwalają przeprowadzić jednocześnie czyszczenie form wtryskowych oraz – następującą po tym procesie – neutralizację (płukanie z wykorzystaniem inhibitora korozji, które jest zalecane zwłaszcza w przypadku, gdy czyszczenie odbywa się z wykorzystaniem środka kwaśnego).

W zależności od stopnia zautomatyzowania i zintegrowania obu procesów wyróżniamy cztery modele urządzenia RWR KST 80:

  • RWR – 80 KST Manual – zarówno czyszczenie form wtryskowych (sterowanie odwróceniem obiegu płynu czyszczącego), jak i proces płukania (wyposażenie opcjonalne) odbywa się ręcznie. System płukania jest podłączony za pomocą osobnych rur i zaworów,
  • RWR – 80 KST Automatik – podczas procesu usunięcia zanieczyszczeń odwrócenie przepływu płynu czyszczącego odbywa się automatycznie, a system płukania (wyposażenie opcjonalne) jest zintegrowany z systemem czyszczenia (jeden komplet rur i zaworów),
  • RWR – 80 KST Dual manual – zarówno proces usuwania zanieczyszczeń, jak i płukania (wyposażenie standardowe) jest sterowany ręcznie. Oba systemy są zintegrowane przy pomocy tych samych rur i zaworów,
  • RWR – 80 KST Dual Automatk – oba procesy – czyszczenie i płukanie (wyposażenie standardowe) odbywają się automatycznie. Oba systemy są zintegrowane.
Czyszczenie kanałów chłodzących w formach wtryskowych
Czyszczenie kanałów chłodzących w formach wtryskowych