Bio-Circle

Firma Bio-Circle Surface Technology Sp. z o.o. w Katowicach jest członkiem międzynarodowej grupy Bio-Circle z siedzibą w Niemczech i w Kanadzie, działającej aktywnie w około 50 krajach świata. Jako wyłączny dystrybutor niemieckiej firmy Bio-Circle Surface Technology GmbH., spełniającej normy ISO 14:001, reprezentujemy na rynku polskim wiodącego producenta profesjonalnych preparatów chemii technicznej i innowacyjnych technologii powierzchni znajdujących zastosowanie w szeroko pojętych procesach przemysłowych.

Pierwsze produkty marki bio-chem wprowadziliśmy na rynek polski już w 1996 roku. Z biegiem lat działalność rozwinęła się, czego uwieńczeniem było założenie firmy Bio-Chem Sp. z o.o. w maju 2005 roku. W styczniu 2017 roku, podążając za działaniami grupy, firma zmieniła nazwę na Bio-Circle Surface Technology Sp. z o.o. Naszym najcenniejszym, budowanym przez lata aktywem pozostają wiedza i doświadczenie naszego zespołu, liczącego już ponad 20 osób.

Głównym celem firmy jest promowanie nie tyle oferowanych przez nas produktów, co nowoczesnego podejścia do tematyki procesów przemysłowych. Od lat aktywnie propagujemy na rynku polskim dobrze ugruntowaną już w wielu krajach w Europie i na świecie koncepcję przemysłu opartego na zasadach zgodnych z ochroną środowiska naturalnego i bezpieczeństwem pracy. Oferowane przez nas rozwiązania cechuje nie tylko wysoka skuteczność i wydajność; spełniają one również najwyższe wymogi jakościowe, czego dowodem są liczne certyfikacje i dopuszczenia – tak o charakterze ogólnym, jak i do konkretnych, nieraz bardzo wymagających branż przemysłu.

Naszą przewagę stanowi z jednej strony uczestnictwo w międzynarodowej sieci produkcyjno-dystrybucyjnej, które pozwala nam na kompleksową ocenę procesów i zjawisk przemysłowych  w skali globalnej i w efekcie rozwój produktów odpowiadających potrzebom zmieniającego się rynku; z drugiej strony natomiast znajomość polskich realiów przemysłowych pozwala na optymalne dostosowywanie oferowanych rozwiązań do specyficznych oczekiwań lokalnych odbiorców.

Naszym priorytetem pozostają niezmiennie indywidualna obsługa i profesjonalne doradztwo techniczne, dzięki którym jesteśmy w stanie trafnie zdiagnozować potrzeby naszych klientów i zaproponować im optymalne rozwiązania. Wspólnie z Wami tworzymy nowoczesne koncepcje, które pomagają taniej, wydajniej i bezpieczniej rozwiązywać kwestie technologiczne na miarę zmieniającej się polskiej rzeczywistości gospodarczej.

Bio-Chem
Bio-Circle
Stoisko Bio-Chem