Bio-Circle

Wysoko stężony, szybko działający, płynny środek czyszczący odpływy, usuwający włosy, pozostałości mydła, tłuszcze, krew i inne organiczne cząstki zalegające w syfonach, rurach i odpływach.

Zalety:

  • Brak składników zawierających chlor – brak oparów podczas aplikacji,
  • Działanie dezodoryzujące; regularne stosowanie likwiduje nieprzyjemny, gnilny zapach,
  • Do powszechnego stosowania w przemyśle spożywczym, gastronomii, hotelach, domach opieki i domach spokojnej starości, w szpitalach oraz pomieszczeniach sanitarnych firm, domów prywatnych i instytucji użytku publicznego.
Środek Hair Remover Drain Free
Środek Hair Remover Drain Free
Środek Hair Remover Drain Free