Bio-Circle

Linia Smoke Resin Remover

Linia Smoke Resin Remover obejmuje nie zawierające fosforanów ani rozpuszczalników preparaty do czyszczenia i odtłuszczania. Preparaty z tej linii są stosowane do usuwania najbardziej trwałych zabrudzeń, takich jak resztki żywicy dymnej, zapieczonych smarów, roślinnych i mineralnych olejów, resztek białka oraz pozostałości poprodukcyjnych.

Zalety:

  • Ogniotrwały, przeciwwybuchowy, niepalny,
  • Spłukuje się całkowicie. Nie zmienia smaku ani zapachu produktów lub półproduktów spożywczych (istotne w przemyśle spożywczym, zgodnie z Artykułem 31 LFBG)

W linii znajdują się:

  • Smoke Resin Remover – Do usuwania najbardziej trwałych zabrudzeń, takich jak resztki żywicy dymnej, zapieczone smary, oleje roślinne i mineralne, resztki białka oraz pozostałości poprodukcyjne. Możliwe rozcieńczenie wodą  nawet w proporcji 1:100.
  • Smoke Resin Remover F (Foamless) – niskopieniąca wersja preparatu Smoke Resin Remover. Stosowana do użytku mechanicznego, wszędzie tam gdzie nie jest pożądane wystąpienie piany.
  • Smoke Resin Remover DB – przeznaczony do mechanicznego usuwania silniejszych zabrudzeń, jak smar do łożysk tocznych lub wałeczkowatych. Posiada zezwolenie Deutsche Bahn AG.


Dostępne opakowania:

  • Kanister 10 L,
  • Kanister 30 L.
Linia Smoke Resin Remover
Linia Smoke Resin Remover
Linia Smoke Resin Remover