Bio-Circle

Produkty odtłuszczające pełnią ważną rolę i znajdują zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i w warunkach domowych. Szeroka gama produktów Bio-Circle zapewnia skuteczne rozwiązanie problemów z usunięciem tłuszczów, olejów i smarów z maszyn i ich części, zarówno w zastosowaniu manualnym, jak  i maszynowym. Służą także do przygotowania powierzchni przed lakierowaniem, sklejaniem, etykietowaniem lub innymi procesami  powlekania. Nasze produkty odtłuszczające mają zredukowaną ilość LZO (lotnych związków organicznych – łatwopalnych i szkodliwych dla zdrowia substancji) lub w ogóle ich nie zawierają. Większość posiada certyfikat NSF aby zapewnić Państwu najbardziej komfortowe i bezpieczne ich stosowanie.

Odtłuszczanie