Bio-Circle

Administratorem danych osobowych jest firma Bio-Circle Surface Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Połomińskiej 16. Czytaj więcej

Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, w czasie niezbędnym do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dodatkowe informacje otrzymają Państwo pod adresem: daneosobowe@bio-circle.com.pl lub w Polityce Prywatności.